Đã hoàn thành

write a small drupal module

Hello,

Want a small drupal module written in a hurry!

Get the term id of a menu path (only for one menu taxonomy/term/1/2)

use the $tid to run a query on another table to retrieve nids (already done)

pass array to a view (already done) these 2 items just need checked

display view in sidebar last (block already done)

That's it!

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: module in architecture, module architecture, architecture module, write query, taxonomy, small architecture, Drupal View, php table array, view drupal, pass query, drupal menu block, term drupal, drupal menu taxonomy, drupal hello module, taxonomy menu block drupal, drupal menu block taxonomy menu, taxonomy menu drupal, drupal taxonomy menu, drupal block taxonomy, drupal taxonomy menu block

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Edinburgh, United Kingdom

ID dự án: #3758621

Được trao cho:

go4webin

See private message.

$42 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
4.8