Đã hoàn thành

XML_RPC to POST

generic [url removed, login to view];limit=5

is

shown on [url removed, login to view]

with plugin Advanced XML Reader.

need anything, that bring the articles in posts to be a fixed part of wordpress.

pls revert with prices.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: fixed prices, xml-rpc, xml post, http post, xml api post, api post xml, http rpc, api post, php post api, api reader software, post plugin, rpc plugin, reader info, wordpress api xml, post api, reader wordpress, anything software, php http post, xml rpc wordpress, xml article, xml rpc post wordpress, wordpress plugin test, info reader, wordpress xml rpc, plugin post

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Cologne, Germany

ID dự án: #1023001

Được trao cho:

evilkyro1965

You can check my profile in programming contest site: [login to view URL]

$60 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

LuigiWidmore

Hi sir. Please check PM.

$100 USD trong 3 ngày
(80 Nhận xét)
6.2
syslogic

Please see the PMB...

$120 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
5.9
nikhil1986

Hi please chekc your PMB to get my more details.

$75 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.3