Đang Thực Hiện

140521 Any Ideas

Ok i need some help for content for my website [url removed, login to view] if you can come up with anything which i could add to the site just tell me. If i like your idea i will over you the job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: job ideas

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1886696