Đang Thực Hiện

123807 Bug fix and mod to script

A bug fix and some modifications to site

see attachment.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem thêm: fix and mod, bug fix, bug fix php, php fix bug, fix sql, attachment sql, SQL Fix, sql mod

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Perth, Australia

Mã Dự Án: #1869973

Đã trao cho:

libdesign

Please See PMB.

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0