Đã hoàn thành

135001 Cube cart add billing module

We need to add a billing module to cubecart, we have the api documents and everything you need to get this done, the limit of the billing company is $100 transactions so if the user has more than $100 in his basket he will have to checkout more than once to make the full purchase.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: cube, billing, cart purchase, module cube cart, php sql add, billing php, add sql php, php sql cart, sql cube, php sql billing, add company, cart api, module cubecart, add cart checkout, add basket, make billing php, add api, cubecart api, cubecart module, cart full, module billing, api cart, php add basket, checkout sql, checkout module

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Gibraltar, United Kingdom

ID dự án: #1881173

Được trao cho:

toinnisfree

pls chk pmb

$185 USD trong 3 ngày
(693 Đánh Giá)
8.1