Đang Thực Hiện

163962 Hockey Team Module Modify

Need team page modifications to Next 5 day Events display.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem thêm: hockey team, php hockey, hockey sql, php modify day, need team

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Orland Park, United States

Mã Dự Án: #1910153

Đã trao cho:

elnino

as discussed. please check PM for details about the modifications I've performed.

$15 USD trong 0 ngày
(114 Đánh Giá)
5.9