Đã hoàn thành

143618 Lot of links with admin

I have a lot of site with admin user /pass

I need a script to add the admin url and user/pass for each .

Choossing a link must go to the page and submit user/admin for the site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: user admin, link admin, links sql, admin page php site, link page admin

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) DAVIE, United States

ID dự án: #1889794

Được trao cho:

jijusl

Quality work at affordable cost :)

$75 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0