Đang Thực Hiện

164775 Modify a Htaccess

I have a script Need htaccess modifed

[url removed, login to view] to

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] to

[url removed, login to view] name

Also fix same on second page

ALso there is no instruction for cron It is there need that explained to me

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: htaccess, php htaccess, links sql, htaccess php fix, htaccess, htaccess www, modify cron, sql modify script, htaccess script, script htaccess

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét )

ID dự án: #1910966