Đã hoàn thành

125660 Move website

Copy my website to a new server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: move sql, move php website server, move php server, website copy server, move server, copy php website server, copy website server, copy move website, copy php website, move website server, php copy website website

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Norcross, United States

ID dự án: #1871827

Được trao cho:

nemits

Hi, I can move your website to a new server. Payment after completion of the work. Thank you.

$25 USD trong 0 ngày
(161 Đánh Giá)
5.7