Đang Thực Hiện

6999 Multimedia kit

I would like a full fledged multimedia solution for creating video and audio presentations like camtasia. It should be an .exe software which users can install to their desktop.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: full fledged, camtasia, video audio sql, php exe desktop, audio video sql, multimedia presentations, camtasia video audio, exe presentations, multimedia video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1757871

Được trao cho:

$1225 USD trong 10 ngày
(165 Đánh Giá)
7.7