Đang Thực Hiện

151900 mysql database help

I need some help with a database. It is a mysql dump for one type of script. I need it configured for a different script. Should be a very simple job. Let me know. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: need sql help, sql mysql, database dump, mysql script help, sql script mysql, mysql database script, simple mysql job, sql job type, php sql dump, sql dump, mysql php dump, dump mysql database php, dump mysql php, dump mysql script, php dump mysql script, dump database php script, php mysql dump script, mysql dump php script, mysql php dump script, dump sql, php script dump mysql database, php script dump mysql, dump mysql php script, simple mysql database, script php dump mysql

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1898081