Đã hoàn thành

135117 MySQL to TextSQL

I have a PHP script that utilizes MySQL for it's database. I need a programmer to port it as Flat files/TextSQl database instead with all functions remain intact.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: sql mysql, mysql to sql, sql script mysql, programmer sql mysql, mysql port php, mysql functions, port mysql, php flat database, php mysql port, mysql sql files, flat files, mysql port, php flat files

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

ID dự án: #1881289

Được trao cho:

dolboeb

No problem. See PMB.

$100 USD trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
6.1