Đã hoàn thành

133705 Need the Following Fixes

i need the following cahnges, for the mentions siteThe work must be done within 5 days succesfully and Payment

will be relesed on complete testing

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) pune, India

ID dự án: #1879876

Được trao cho:

sunsoft2

As discussed.

$150 USD trong 5 ngày
(189 Đánh Giá)
6.7