Đang Thực Hiện

132195 Orkut Clone

Orkut clone script needed. I'm not planning to spend more than $50 on this project. This project has to run on a linux server. Only php...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: script orkut clone, sql server linux script, script clone orkut, orkut clone php script, project orkut, orkut clone php, clone orkut php, orkut clone script, clone sql, clone linux, clone orkut, orkut clone, orkut script, script orkut, orkut

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Trichy, India

ID dự án: #1878366