Đã hoàn thành

156259 Payment Module

I need to add an additional payment option: bank deposit or bank transfer to my PHP/SQL site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: bank deposit, payment transfer, bank sql, bank payment php, bank payment, transfer sql, payment module php, sql transfer, php payment module, add payment module php, php bank payment, additional payment, php sql site

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1902444

Được trao cho:

suraj2

see my reviews

$50 USD trong 2 ngày
(31 Đánh Giá)
5.3