Đang Thực Hiện

124439 PHPBB Upgrade [url removed, login to view]

I want some ont to upgrade my PHP bb 2.0.17_to_2.0.22.

I am having trouble with spammers doing posts on the forum, can some one sugest a fix for this.

I have access only via FTP and SQL

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem thêm: php bb, want upgrade, sql upgrade, fix forum phpbb, fix phpbb sql, access upgrade, phpbb posts, posts phpbb, fix phpbb, upgrade phpbb, phpbb upgrade

Về Bên Thuê:
( 309 nhận xét ) Newport, Australia

Mã Dự Án: #1870605

Đã trao cho:

playback

Can done it, please check PMB

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0