Đã hoàn thành

124439 PHPBB Upgrade 2.0.17_to_2.0.22

I want some ont to upgrade my PHP bb 2.0.17_to_2.0.22.

I am having trouble with spammers doing posts on the forum, can some one sugest a fix for this.

I have access only via FTP and SQL

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: php bb, want upgrade, sql upgrade, fix forum phpbb, fix phpbb sql, access upgrade, phpbb posts, posts phpbb, fix phpbb, upgrade phpbb phpbb, upgrade php php, upgrade phpbb, phpbb upgrade

Về Bên Thuê:
( 314 nhận xét ) Newport, Australia

ID dự án: #1870605

Được trao cho:

playback

Can done it, please check PMB

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0