Đã hoàn thành

162542 PHPFOX FIX

Hi have a site that that has the [url removed, login to view] script the home page is blank and apparently poiting to another site.

pls only if u have experiece reply, if dont have any experiece with phpfox script pls dont reply.

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: fix home page, home page fix, apparently, phpfox home page, phpfox page, site phpfox, fix blank, fix phpfox site, phpfox home site, phpfox site, page home phpfox, php script phpfox, phpfox home page blank, php fix blank page, fix blank page, phpfox site blank, experiece, blank page phpfox, phpfox blank, phpfox blank page, script phpfox, phpfox script

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) SACRAMENTO, United States

ID dự án: #1908732

Được trao cho:

inovasoftsl

Hi,I can help you

$35 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
3.9