Đã Đóng

prestashop reduce cpu resource

got severe problem.

my case is as same as below.

[url removed, login to view]

Can you fix it?

webhosting indicated problem at code of [url removed, login to view] and statistic.php.

My PS V1.2.1 Apache,sql, dedicated server.

Give me price and transit time to fix...

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Prestashop, SQL

Xem thêm: prestashop cpu, prestashop php cpu, reduce cpu resource prestashop, statistic problem, site v1, prestashop com, prestashop case, fix prestashop, Apache Traffic Server, reduce sql, apache server 2012, sql reduce, php transit, severe, fix cpu, prestashop time, prestashop sql server, cpu time, sql traffic, apache problem, solved site, apache cpu, prestashop sql price, oxk18, price prestashop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) duluth, United States

Mã Dự Án: #1723018

5 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

jeevanoss

pls see the PMB

$200 USD trong 3 ngày
(44 Đánh Giá)
6.3
richammond

Ready when you are - Check reviews

$200 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.1
IndreKenga

I am experienced Prestashop developer/designer, so I can do the task for You.

$250 USD trong 5 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0
firma777

Hello. More info in PM

$150 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2
VtCQu452G

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0