Đã hoàn thành

153850 Quick Database Work Done Now

Read the document attached

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: document database, read database, quick php sql, work done php, Database Work, database document, php database work

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1900033

Được trao cho:

jeffgan007

Hi, Consider it done :) Regards, Jeff

$25 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.5