Đang Thực Hiện

117095 reprogram php for sql

i have php script with mysql database - but local server has only sql - so we need to reprogram it to run in local host with sql.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: php script sql, php host, sql script mysql, local host sql, php mysql run script sql, php local database, host local

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1863262