Đã hoàn thành

118360 Script Installation

I have a simple php/myspace type of script I need installed today.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: sql script , simple myspace php, sql today php, installation script myspace, php sql today, myspace type script, today sql php

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Westminster, United States

ID dự án: #1864528

Được trao cho:

devteamsl

I can install this for you right now, please select me so we can start. also for reference see my feedback at scriptlance.

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0