Đã hoàn thành

97314 template upload with mod

Need template load onto my hosting and a banner and some minor changes. Files are available to see

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: upload onto, banner php template, load template, need template, php upload template, php sql template, php banner upload, banner upload php, upload banner php, upload mod, sql mod, upload hosting, load mod, sql minor, sql banner, php upload banner, template upload, banner upload, upload files sql, mod template

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) brownstown,

ID dự án: #1843481

Được trao cho:

Goltred

Check PM please. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0