Đã hoàn thành

145393 Video sharing (Clip-share)

hi

am looking for a programmer that can make a mod for my [url removed, login to view] video hosting site (wich is a clip-share script)

the mod i want is used on this site:

[url removed, login to view]

thx

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: video hosting, share, clip, www clip com, http clip com, php video sharing site, video sharing site php, mod clip, mashup php, video sharing site script, mashup net, share video clip script, com video, share video site, clip com, site clip, share clip share, video sharing php script, video share script php, sql video clip, php sql mashup, mod net, make video clip, script share, video sharing programmer

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1891569

Được trao cho:

symtab

Hi. As discussed. Thanks, Adrian.

$200 USD trong 2 ngày
(121 Đánh Giá)
6.0