Đang Thực Hiện

Virtual Office CRM System

We require a SugarCRM expert to help with the some minor configurations of the existing modules. It would be a quick piece for an expert.

Kỹ năng: MySQL, PHP, SQL, SugarCRM

Xem thêm: virtual office, system require, help crm, sugarcrm system, t4user, crm system php, crm sql, system modules, expert system sql, php crm sql, phone system setup office, expert crm, sugarcrm crm, reservation system crm site, quick php sql, php sql crm, crm modules sugarcrm, sql crm, sql minor, sugarcrm sql, modules sugarcrm, sugarcrm expert, sugarcrm modules, php sugarcrm, ticket system crm

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Luton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1720744

Đã trao cho:

auriclesoft09

Hi! Here is the revised bid. Please do the needful. Thanks and regards, BDM Auriclesoft

£130 GBP trong 15 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình £508 cho công việc này

ashdwi1

hi, please have a look at my profile. thanks

£300 GBP trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5
sipvi

I'm an expert at sugarcrm, can do anything

£100 GBP trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6
ELp19ZMh4

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£1500 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0