Đã hoàn thành

Virtual Office CRM System

Được trao cho:

auriclesoft09

Hi! Here is the revised bid. Please do the needful. Thanks and regards, BDM Auriclesoft

£130 GBP trong 15 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình £508 cho công việc này

ashdwi1

hi, please have a look at my profile. thanks

£300 GBP trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.5
sipvi

I'm an expert at sugarcrm, can do anything

£100 GBP trong 5 ngày
(5 Nhận xét)
2.6
ELp19ZMh4

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£1500 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0