Đang Thực Hiện

132340 Website tester

I need a script running on my server that can use proxies and click on javascript links on my website and open the web page so I can test my websites

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem thêm: test my javascript, javascript tester, sql tester, website tester, tester website, web tester, test tester, sql websites, links sql, script open page website, click sql, sql click, proxies websites, website script test, php website proxies, website proxies, test script website, sql website, proxies website

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét )

Mã Dự Án: #1878511

Đã trao cho:

cyborgdog

I would love to help.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0