Đã hoàn thành

122926 cpanel vps setup

I'm sure this will be pretty easy for some of you out there, but I'm stuck!

I need to complete the setup of my cpanel vps server.

I need to be able to host multiple accounts, run php 5+ and be able to handle mcrypt, xlst, mhash extensions as well.

I need this completed within 24 hours of close

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: vps, vps setup, vps admin, cpanel mcrypt, vps server php, vps setup admin, server mcrypt, server vps, cpanel setup, need vps server, need vps, php mcrypt, vps multiple, php xlst, xlst, vps system admin, setup vps server, setup php vps, mcrypt vps, cpanel system admin, cpanel php handle, mcrypt php, php mcrypt setup, cpanel server admin, setup server host

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1869092

Được trao cho:

mfurqansl

Chekc PMB!

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0