Đã hoàn thành

133301 egold payment

We need a script that get e-gold account info such as account number, password and pincode then deposit specific percent of account balance to specific account numbers.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: system balance, gold payment, balance payment, payment balance, deposit system, script account balance php, php account balance, account balance script php, account balance script, php account balance script, account balance php script, egold

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1879472

Được trao cho:

Ukrcoder

For better webmasters.

$70 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0