Đóng

Fix/intall xcache and zend

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have a cpanel that has following error :

XCache requires Zend Engine API version 220060519.

The Zend Engine API version 220090626 which is installed, is newer.

Contact mOo at [url removed, login to view] for a later version of XCache.

I need a system admin that can fix this asap.

System needs to have cache install and it shall work together with Zend engine api.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online