Đã Đóng

Instalasi LAN

5 freelancer đang chào giá trung bình Rp1397686 cho công việc này

linuxfreak1985

Hi there, i am very interested to complete this project. please see my past reviews related to system administration lets complete this project

Rp2577319 IDR trong 5 ngày
(134 Đánh Giá)
6.6
ekoandriprasetyo

Posisi saya di Jakarta, kalau posisinya di Jakarta, kita bisa kerjakan dengan cepat pada hari ini juga.

Rp1111111 IDR trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.6
ProgrammerReaper

Alamatnya?

Rp300000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ZJ7

Yuk boleh. 1 hari kelar. Thanks.

Rp1666666 IDR trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pentiumsoak

siap laksanakan

Rp1333333 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0