Đóng

Looking for IPV6 Expert for building a squid proxy server

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello,

I'm looking for an expert on IPV6 and squid (linux)

We want a squid proxy server on debian which has some special requirements. (not sure if if it is possible at all or requires custom programming)

1) the proxy server is using ipv6 to make outbound connections. It has a /64 block IPv6.

2) I have a server application on another server (ipv4) that needs a proxy to run.

Now what I want is some kind of ipv4 to ipv6 mechanism on my ipv6 proxy server. E.g I must be able to enter 1 ipv4 address in my application server, which will then connect to my ipv6 server and internally the ipv6 server will rotate all available ipv6's and use them as outbound connection.

Hope i'm clear with this explaination.

I'm looking for someone who can build this type of ipv4-->ipv6 proxy server for me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online