Đã hoàn thành

164890 MySQL and Apache Optimisation

Optimisation of Apache, MySQL of [url removed, login to view]

Also, (please) to look at any error logs and establish any other items that may be causing performance problems. If any identified items are significant then highlight these problems and we can raise another project for these.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: performance optimisation, optimisation, optimisation of php, identified problems, mysql logs, error mysql, php apache mysql, php optimisation, apache mysql

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Bury, United Kingdom

ID dự án: #1911081

Được trao cho:

sohaileo

lets start as per decide.

$50 USD trong 0 ngày
(170 Đánh Giá)
5.9