Đã hoàn thành

325054 pay pal

I cant seem to get my pay pal payment option on my web site using ssl I need help to complete this action.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, PHP, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: pal pay, pay pal system, pay pal, pay pal help, admin option

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Huntsville, United States

ID dự án: #2070861

Được trao cho:

softwarehandyman

I can do this with the best quality. See my feedback and award with confidence. PayPal at the end.

$40 USD trong 1 ngày
(62 Đánh Giá)
5.2