Đang Thực Hiện

Server backup - Amazon Web Service

I have my website currently setup on Amazon webservice EC2 [url removed, login to view] - but I need to take it off that host and back it up on my other server. I have 2 live websites which I need to take down, but have them backup - they both have huge databases -mysq database.

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, Linux, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: take off service, aws website, aws service, amazon aws database, service database , php mysq, php aws, backup database, AWS server, aws php, AWS EC2 , aws database, aws backup, aws amazon, amazon web, amazon ec2 setup, amazon aws setup, backup admin, php backup, aws php web server, amazon server ec2 backup, amazon host, server amazon, php database service, setup website aws

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) North Quincy, United States

ID dự án: #1031492

Được trao cho:

MAST3R

You have pm

$120 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

thcoder

i am willing and confident to work on issue. what is the size of db?

$200 USD trong 3 ngày
(39 Nhận xét)
6.8