Đã hoàn thành

122093 Server tech guy

I need somebody that is good with server administration ,server atacks .DDOS to protect my server

ASAP

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: server administration, Guy, ddos, server ddos, admin server, need guy, asap server, protect ddos, ddos protect, need ddos

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868259

Đã trao cho:

linuxdave09

I'm ready to start.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0