Đã hoàn thành

164896 setup sendmail/squirellmail

I need sendmail setup with Squirellmail so that I can access my email from webmail. I also need someone to show me how to add email address with sendmail.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: email setup php, webmail system php, php webmail, access sendmail, webmail php, webmail system admin, php webmail system, sendmail access, sendmail setup, webmail sendmail, php admin setup, setup sendmail, php sendmail, sendmail php

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1911087

Được trao cho:

rstanca

Available now.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0