Đang Thực Hiện

116278 Skype Clone

Hello,

Basiclly, we are looking to do a skype clone for our company. We dont have fortunes so no silly bids..

Prefer it if you have something going already we can try so we know it works etc..

Good luck

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: skype, skype clone, fortunes, php system clone, going clone, system skype, admin skype, clone skype, skype admin

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1862444