Đang Thực Hiện

4506 transfer websites

I have a few reseller accounts and a dedicated server. I need to transfer the reseller accounts to the dedicated server. There are 4 reseller accounts that this needs to be done for. All the reseller accounts have WHM - the Dedicated does as well.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem thêm: transfer whm, websites transfer, transfer websites, dedicated server transfer, server reseller, dedicated server reseller, server transfer, transfer server

Về Bên Thuê:
( 90 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755376

Đã trao cho:

aimbumsl

Check PMB Please.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0