Đã hoàn thành

4506 transfer websites

I have a few reseller accounts and a dedicated server. I need to transfer the reseller accounts to the dedicated server. There are 4 reseller accounts that this needs to be done for. All the reseller accounts have WHM - the Dedicated does as well.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem thêm: need server admin transfer websites server, transfer whm, websites transfer, transfer websites, dedicated server transfer, server reseller, dedicated server reseller, transfer server server php, Server Transfer, transfer server

Về Bên Thuê:
( 90 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755376

Đã trao cho:

aimbumsl

Check PMB Please.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0