Đã hoàn thành

7982 Unix/ Qmail & Mysql problem

Unix/Apache w/Free BSD 4.8. I have a dating website and use webscribble software. MySQL and QMAIL servers won't stay up. /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe & Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var 060730 08:47:12 mysqld ended qmailctl stat /service/qmail-send: up (pid 66323) 1537 seconds /service/qmail-send/log: up (pid 66329) 1537 seconds /service/qmail-smtpd: up (pid 66203) 0 seconds /service/qmail-smtpd/log: up (pid 66347) 1537 seconds /service/qmail-unixserver: up (pid 66350) 1537 seconds /service/qmail-unixserver/log: up (pid 19341) 62117 seconds /service/qmail-pop3d: up (pid 66361) 1538 seconds /service/qmail-pop3d/log: up (pid 66362) 1538 seconds messages in queue: 27 messages in queue but not yet preprocessed: 0 Went in through webmin and deleted qmail emails from the last day but no help. Restarted and ended qmail but no help. Rebooted and restarted Apache webserver then retried but no help.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: unix service, stat problem, stat c, c stat, mysql free, free mysql, unix\\, unix, unix C, unix admin, php mysql queue system, queue php, unix website, php qmail mysql, use qmail webmin, webmin php, dating php mysql, php mysql dating website, mysql log, apache problem, daemon mysql, php queue system, qmail php, php mysql queue, local dating

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1758851

Được trao cho:

sesee

20 for mysql. contacts via icq/irc/msn/yahoo.

$20 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.6