Đang Thực Hiện

121635 phpFox translation to Russian

i have phpFox 1.1 with modifications. need to be translated into Russian

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Dịch thuật

Xem nhiều hơn: translation russian, translation into russian, Phpfox, need translation russian, russian php, translated russian, translation russian php, phpfox russian, phpfox modifications, php translation

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1867801