Đã hoàn thành

Shoutcast to Twitter now playing automaticall

We run a online website running on a shoutcast server.

We would like to have setup a automatic tweet so that it plays the now playing song.

for example

#nowplaying - {artist} {song title}

Kĩ năng: HTML, PHP, Twitter

Xem nhiều hơn: shoutcast playing twitter, shoutcast twitter playing, automatic playing twitter, shoutcast tweet playing, shoutcast twitter, playing, now, shoutcast playing tweet, shoutcast song twitter, artist title, nowplaying shoutcast twitter, twitter automatic, shoutcast nowplaying twitter, shoutcast song title twitter, php tweet, twitter tweet php, shoutcast shoutcast, twitter tweet, twitter server, php twitter website, php automatic twitter, automatic twitter, twitter search example code, playing script shoutcast widget, twitter server php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1688810

Được trao cho:

mvladt

Hi, reito. I can do it for you flawlessly.

$35 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

VileGnosis

Details in PMB

$150 USD trong 0 ngày
(174 Nhận xét)
6.6
jinrtyhuri

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Michaelabdul

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
GWzK24u8U

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0