Đã Đóng

forsaken world

I have a website on WP and I need to create an facebook application similar to my website.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP, Giao diện người dùng/IA

Xem thêm: facebook world, create facebook interface, yoville similar application facebook, php facebook interface, facebook application interface, world war application facebook, application facebook quizz php, bot application facebook, tab specific application facebook, application facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1666699

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

Nathanrrr

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0