Đóng

vBulletin Ticket Support

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a plugin for a support desk software that allows users to login using there vBulletin account and register to allow login to vBulletin. I am using vBulletin 4.2 and need some type of support ticket software for my website. You must be able to create the plugin to work for both systems using MySQL and PHP. I would like an individual software such as OS Ticket or something similar that has the ability to allow users to create support tickets, browse knowledgebases, and that's about it.

So, what I need is the ability to let both login systems (vBulletin & Support Ticket Software) to use the same MySQL database for logging in and registering accounts, users who are logged in on the support ticket software should be shown on who's online in vBulletin and users who register on the support ticket software website should also be able to login to vBulletin. I'd prefer if it used vBulletin's login system as that'd be a whole lot easier.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online