Đã Đóng

Video live chat for dating

We looking coder for video live chat for dating site.

User must longin to access video chat and dating

Video supply by webcam and portable camera.

Php based and preferred Codeigniter or drupal.

Kĩ năng: Codeigniter, Drupal, PHP, Chiếu video, Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: php live chat codeigniter, dating php video, live php coder, webcam live, webcam chat site, video camera, live video chat, live chat, dating chat, codeigniter services, video based chat, chat based , drupal user access, video site drupal, live chat video, video access, dating site webcam, webcam access, video coder, php video chat drupal, chat webcam php, access webcam, looking codeigniter, chat dating chat, webcam drupal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Purwokerto, Indonesia

ID dự án: #1613929

3 freelancer đang chào giá trung bình $473 cho công việc này

bhavinhjoshi

Hello, Please check PM. Regards.

$750 USD trong 13 ngày
(44 Nhận xét)
5.9
Cydertech

Hello, Please check your PMB.

$250 USD trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
4.2
VR26

Hello, I just sent you a Pm's... Please check and reply me asap. Looking forward to hear from you.

$420 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.0
OU9JQs5v7

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0