Đã Đóng

Aim express back end

I need a program written in either php or vb that uses only http protocol to to log in to aim express (aoll instant messenger) and send an instant message that way. I can code the rest of it I just need the initial log in and send IM done. It must use the http to do everything.

Kỹ năng: PHP, Visual Basic

Xem thêm: express, aim, express php, php protocol, protocol program, send message messenger, code instant messenger, express message, end program, instant messenger program, php send message program, aim send message, program protocol, vb messenger, send back, protocol vb, back program, instant messenger visual, instant message php, visual basic aim, visual basic messenger code, visual basic messenger, message board code php5, aim express, express visual basic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Munroe Falls, United States

Mã Dự Án: #1689246

4 freelancer đang chào giá trung bình $153 cho công việc này

programac

PMB Please...

$100 USD trong 5 ngày
(32 Đánh Giá)
5.4
bouslimi1979

Please check PM. Thanks

$80 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
5.0
kujalton

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
KD4Gvn9Z0

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0