Đã hoàn thành

119703 Music Sharing Script

Hello,

I need a simple MUSIC SHARING SCRIPT where

- users can sign up , login and upload music

- users can view and listen to all the music uploaded by other users

- Copy & Paste music codes to embbed or play the music on their blogs, myspace etc..

pretty simple

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: sharing, music blogs, blogs music, music sharing script php, simple music upload script, music sharing script, listen music, upload simple music, music upload script, script play, music sharing blogs, upload sharing, php script music upload, music sharing php, codes music, music sharing, simple music script php, simple visual basic script, copy paste blogs, simple upload music script, visual script, simple php upload script, script visual, music php upload, upload visual basic myspace

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) north york, Canada

ID dự án: #1865873

Được trao cho:

kabirchy

Hi, I like to make such a site for you. escrow will be required. Thanks

$225 USD trong 10 ngày
(998 Đánh Giá)
8.4