Đang Thực Hiện

Project for ineeedWorkJob

as discussed

Kỹ năng: PHP, Visual Basic

Xem thêm: calisun, project rcrew discussed, discussed project, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1074349

Đã trao cho:

ineedWorkJob

thanks for your invitation sir..

$52 USD trong 0 ngày
(131 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

mickeylee112

I can help you, sir!

$100 USD trong 3 ngày
(86 Đánh Giá)
6.0