Đã Hủy

Trixbox

1 st i need a function when a call arrives to look it up from my sql database (my crm) and return me the entity id in order to open his info. 2nd i need a simple sip client to work with trixbox. just call , hold, transfer , record function. i want to pass the dial numbers from crm

Kĩ năng: .NET, Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: sip dial, sip info, visual basic dial, crm simple php, trixbox sip, php trixbox call, record function, need sip client, trixbox record call, dial call php, basic php crm, trixbox crm, php crm sql, php crm simple, trixbox work, trixbox sql, trixbox client, sip client visual basic, sip client php, php sql crm

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Athens, Greece

ID dự án: #3930350

1 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

ronitoberoy87

See private message.

$85 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
2.6