Đã hoàn thành

Send SMS Vtiger

I would like to send sms using clickatell provider from Vtiger CRM, I have the clicatell account ready and here what we need:

1- Send Arabic SMS has to be unicode to work with clickatell.

2- Send English SMS

Kĩ năng: PHP, vTiger

Xem nhiều hơn: sms provider vtiger, sms vtiger, send english sms, vtiger sms clickatell, send sms vtiger, vtiger, vtiger crm, send sms using provider, using sms, english arabic php, php arabic sms unicode, sms work, provider send sms, provider sms vtiger, send sms provider, sms vtiger provider, ready sms, trexma, work english arabic, send sms using php, vtiger arabic, sms account, arabic crm, clickatell sms php, send sms using

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #1697614

Được trao cho:

intechwebworks

Hello There please review my pm thanks

$50 USD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

vtigerdevel

Hi, vtiger expert here. Please check PMB for details. Thanks

$200 USD trong 10 ngày
(34 Nhận xét)
5.7
infinisoft

Hi i would like to work with you on this project thanks

$180 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
IHejB43K2

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0