Đã hoàn thành

156169 for IVICA -data and encode php

1. Move 2 mysql databases from server to server

2. encode (obsfucate) php script

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, An ninh Web

Xem nhiều hơn: data encode, php databases, encode php, encode data, move php server, php encode, php databases script, move server data, move data mysql, mysql data move server, move php script, move databases

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) Nelson, Canada

ID dự án: #1902354

Được trao cho:

nedeljko75

As discussed!

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0