Đã Đóng

Academy-Online

Hello

I need a php based cms, which i can create dynamically new pages through admin panel .

it has to be something like : [url removed, login to view] so i can post tutorials etc.

Kỹ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: khanacademy.org, hello online, design panel online, design post online, cms online, online tutorials, khanacademy, php based cms, cms tutorials, online cms, www http pornhub com, www banglaacademy english bangly dictionary org bd, php cms tutorials, online dating www sentimente ro, http post without curl php, panel admin xml php, create online admin panel, www http youporncom, www http, http post xml receiving php, cms admin panel design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ath, Greece

Mã Dự Án: #1034937

10 freelancer đang chào giá trung bình $174 cho công việc này

agilesols

lets do it.

$125 USD trong 3 ngày
(220 Đánh Giá)
7.6
efflux

Pls view PMB

$130 USD trong 0 ngày
(142 Đánh Giá)
6.7
anu001

Hello, Ready to start now. For high quality of work,Please see your PMB. Many Thanks Uzma

$200 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.1
thedjak

please check private message

$220 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8
schnell999

Hi. We're ready to start. Please check Pm.

$100 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
GoldenEye008

Hello. Would you check PM? Thanks.

$169 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mdsmmilon

Hi, I understand your requirements. please check our portfolio. our web address :([url removed, login to view]).

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tejsols

Hi. See ur PMB. Experienced Developers Team

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asadrwp

Please check PM. Thanks

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
northit

Please check PM

$250 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0